سپهر پورجوزی

  • لطفا نام خود را وارد نمایید.
  • سپس شماره خود را وارد نمایید.
  • مبلغ توافق شده را به تومان وارد کنید.
  • در توضیح پرداخت، دلیل پرداخت را وارد کنید.
  • سپس دکمه پرداخت را بزنید تا به درگاه بانکی وصل شوید.

(قابل ذکر است این درگاه متعلق به IDPay می‌باشد.)